Strona główna W trakcie realizacji

Realizacje w trakcie

Gwarancja najwyższej jakości

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gralewie

Inwestor: Gmina Santok

Wartość inwestycji: 3 867 277,12 zł

Termin realizacji: 07.06.2023 - 07.04.2024

Kontynuacja Inwestycji: Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Baczynie

Inwestor: Gmina Lubiszyn

Wartość inwestycji: 2 416 608,05 zł

Termin realizacji: 05.06.2023 - 05.11.2023

Termomodernizacja Sali Wiejskiej w Ściechowie w formule zaprojektuj i wybuduj

Inwestor: Gmina Lubiszyn

Wartość inwestycji: 999 000,00 zł

Termin realizacji: 30.05.2022 - 01.12.2024

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stawie w formule zaprojektuj i wybuduj

Inwestor: Gmina Lubiszyn

Wartość inwestycji: 4 895 000,00 zł

Termin realizacji: 31.05.2023 - 31.01.2025

Budowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Janczewie w formule zaprojektuj i wybuduj

Inwestor: Gmina Santok

Wartość inwestycji: 4 950 000,00 zł

Termin realizacji: 27.10.2022 - 27.01.2024

Remont i modernizacja budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. w ramach kontraktu „zaprojektuj i wybuduj

Inwestor: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

Wartość inwestycji: 6 440 000,00 zł

Termin realizacji: 21.03.2023r. - 10.11.2023r.

Przebudowa z rozbudową istniejących budynków dydaktycznych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Warszawskiej, ul. Szkolnej w Gorzowie Wlkp.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, ul. Warszawska 18, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wartość inwestycji: 12 111 536,79 zł

Termin realizacji: 12.05.2021r. -12.01.2024r.