Strona główna W trakcie realizacji

Realizacje w trakcie

Gwarancja najwyższej jakości

Budowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Janczewie w formule zaprojektuj i wybuduj

Inwestor: Gmina Santok

Wartość inwestycji: 4 950 000,00 zł

Termin realizacji: 27.10.2022 - 27.01.2024

Przebudowa oraz docieplenie budynków Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przechodnia Dworcowa”

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa”

Wartość inwestycji: 1 494 999,99 zł

Termin realizacji: 08.06.2022 - 08.04.2023

Przebudowa części pomieszczeń w budynku A Szpitala na potrzeby pracowni tomografii komputerowej oraz pracowni endoskopowej w formule zaprojektuj i wybuduj

Inwestor: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

Wartość inwestycji: 2 189 500,00 zł

Termin realizacji: 31.03.2022 - 31.12.2022

Rozbudowa szkoły podstawowej w Baczynie o sale lekcyjne, salę komputerową wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Inwestor: Gmina Lubiszyn

Wartość inwestycji: 8 500 497,28 zł

Termin realizacji: 30.05.2022 - 30.06.2023

Przebudowa z rozbudową istniejących budynków dydaktycznych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Warszawskiej, ul. Szkolnej w Gorzowie Wlkp.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, ul. Warszawska 18, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wartość inwestycji: 10 836 300,00 zł

Termin realizacji: 12.05.2021r. -12.01.2024r.

Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Santoku

Inwestor: Gmina Santok

Wartość inwestycji: 4 269 753,59 zł

Termin realizacji: 25.02.2022r. - 25.06.2023r.