Strona główna W trakcie realizacji

Realizacje w trakcie

Gwarancja najwyższej jakości

Rozbudowa budynku Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu Ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby rozwoju turystyki

Inwestor: Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.

Wartość inwestycji: 5 226 016,69 zł

Termin realizacji: 07.02.2019r. - 30.11.2019r.

Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Osiedle Poznańskie

Inwestor: Gmina Deszczno

Wartość inwestycji: 2 643 570,67 zł

Termin realizacji: 15.05.2019r. - 15.06.2020r.

Remont budynku nr 33/k.2817 m. Wędrzyn

Inwestor: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Wartość inwestycji: 3 021 618, 00 zł

Termin realizacji: 01.02.2019r. - 25.11.2019r.

Kompleksowy remont i przebudowa hali sportowej z zapleczem technicznym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie

Inwestor: Gmina Dębno

Wartość inwestycji: 5 365 069,02 zł

Termin realizacji: 20.07.2018r. - 20.06.2019r.

Zaprojektuj i wybuduj" - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejacego budynku nieużytkowanego na budynek biurowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Myśliborskiej 32 w Gorzowie Wlkp

Inwestor: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział terenowy w Gorzowie Wlkp

Wartość inwestycji: 8 794 500 zł

Termin realizacji: 21.05.2018r. - 28.12.2018r.