Strona główna Realizacje Domu Pomocy Społecznej

Domu Pomocy Społecznej

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego w Kamieniu Wielkim (Parter) oraz zmiana sposobu użytkowania na funckję rehabilitacji, terapii i aktywności ruchowej dla pensjonariuszy DPS wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym, uzbrojeniem i urządzeniem terenu przy ul. Stanwej 40 w Kamieniu Wielkim na działce nr ew.288, obręb nr 9 Kamień Wielki

Inwestor:

Fundacja Stephanus

Data wykonania:

03.10.2015r. - 15.11.2016r.

Wartość inwestycji:

1 731 955,83 zł