Strona główna Realizacje Gorzów Wielkopolski

Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Szkolnej w Gorzowie Wlkp.

Nazwa inwestycji:

Przebudowa z rozbudową istniejących budynków dydaktycznego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr 2613/1, 2613/2, 2613/3, 2284, 2286/2 położonych przy ul. Warszawskiej oraz ul. Szkolnej w Gorzowie Wlkp.

Inwestor:

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wlkp.

Data realizacji:

12.05.2021r. - 12.03.2024r.

Wartość inwestycji:

12 192 685,79zł