Strona główna Realizacje Muzeum Martytologii

Muzeum Martytologii

Nazwa inwestycji:

Modernizacja budynku Muzeum Martytologii w Słońsku wraz z zagospodarowaniem terenu przy muzeum

Inwestor:

Gmina Słońsk

Data wykonania:

09.08.2013r. - 15.09.2014r.

Wartość inwestycji:

1 082 999,66 zł brutto