Strona główna Realizacje Teatr w Gorzowie

Teatr w Gorzowie

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa budynku Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. - Etap II,III,IV,V,VI

Inwestor:

Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.

Data wykonania:

ETAP II - 16.05.2013r. - 30.09.2013r.
ETAP III - 22.07.2015r. - 30.11.2015r.
ETAP IV - 22.06.2016r. - 30.11.2016r.

ETAP V - 10.07.2017r. - 15.12.2017r.


Wartość inwestycji:

ETAP II - 991 595,37 zł
ETAP III - 875 913,31 zł
ETAP IV - 1 493457,50 zł
ETAP V - 2 153 291,22 zł

ETAP VI - 5 226 016,69 zł